250 advocaten uit 30 landen verdiepen kennis via LEPCA II webinars

250 advocaten uit 30 landen verdiepen kennis via LEPCA II webinars
De start van tweede LEPCA project “Advanced training for international child abduction lawyers” is succesvol verlopen met de eerste en de tweede webinar die live werden uitgezonden vanuit een studio in Hilversum. Een webinar is een handig middel om verschillende professionals uit heel Europa te bereiken en te trainen, waarbij de deelnemers gemakkelijk vanaf huis of kantoor de online seminar kunnen volgen. De eerste webinar “A LEPCA-lawyer’s basic toolkit” heeft plaatsgevonden in twee delen op donderdag 28 april en vrijdag 29 april. Meer dan 250 advocaten en andere professionals, afkomstig uit dertig verschillende landen, hadden zich aangemeld voor dit eerste online evenement.

De webinar werd geopend door de directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering, de heer mr. Çörüz en vervolgens heeft professor Dr. Thalia Kruger van de Universiteit van Antwerpen met veel succes de deelnemers van de webinars meegenomen in haar training over de juridische achtergrond van internationale kinderontvoering. Hierbij is besproken welke verschillende verdragen van toepassing kunnen zijn op een internationale kinderontvoeringszaak. Het tweede deel stond in het teken van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Hierbij is tot in detail besproken wat de artikelen uit het verdrag daadwerkelijk betekenen en waaraan de advocaten kunnen denken bij het voeren van een procedure. Na afloop zijn veel enthousiaste reacties van advocaten uit diverse landen uit Europa binnengekomen bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

De tweede webinar stond twee maanden later op de planning en heeft wederom plaatsgevonden in twee delen, namelijk op dinsdag 21 en woensdag 22 juni 2016. Het overkoepelende thema was ‘Cross-border Family Mediation’. Nederland is een koploper op het gebied van mediation en wordt derhalve vaak toegepast in uiteenlopende (familie)zaken. Echter is het in bepaalde andere Europese landen nog een onderbelichte werkwijze. Om onder andere deze reden is tijdens het eerste deel van de webinar het belang van de toepassing van crossborder mediation uiteengezet. Hierbij werd toegespitst op de rol van de advocaat tijdens het mediation proces, daarom luidde de titel van deel één “A Webinar for Lawyers”, welke werd verzorgd door onze projectpartner, MiKK e.V. uit Duitsland. Het tweede deel van de webinar ging over de wijze waarop mediation geïntegreerd kan worden in de internationale kinderontvoeringszaken. Dit werd uitgelegd aan de hand van de Nederlandse werkwijze. Crossborder mediation maakt in Nederland namelijk een vast onderdeel uit van de internationale kinderontvoeringsprocedure. De webinar werd verzorgd door mevrouw mr. Olland, seniorrechter voorzitter van het Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming en de heer mr. Storm, crossborder mediator en jurist bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Op dinsdag 20 september staat de derde webinar gepland over Brussel II-bis. Deze zal gegeven worden door mr. dr. Ian Sumner.

Mocht u geïnteresseerd zijn om de opnames van de eerste twee webinars te bekijken of deel te nemen aan de derde webinar dan kunt u contact opnemen met het LEPCA-team per e-mail [email protected]

mr. Cristina Lazar, stafjurist en projectleider LEPCA
mr. Irene Kroezen, coördinator Mediation Bureau en project-assistent LEPCA
   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais