Door Centrum IKO gesignaleerd knelpunt erkenning overgenomen in wetsvoorstel D66

Door Centrum IKO gesignaleerd knelpunt erkenning overgenomen in wetsvoorstel D66

Afgelopen november heeft Centrum IKO via het persbericht ‘Erkenning houdt kinderontvoering niet tegen’ ongehuwde vaders geattendeerd, dat erkenning niet automatisch tot ouderlijk gezag leidt. Daarvoor is een extra stap nodig. De ongehuwde vader moet, met toestemming van de moeder, bij de rechtbank gezamenlijk ouderlijk gezag laten inschrijven. Als de moeder geen toestemming wil geven kan de ongehuwde vader naar de rechter. Deze toetst vervolgens of de erkenning / gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang is van het kind. Dit is belangrijk in het geval van internationale kinderontvoering, want alleen een ouder met gezag heeft zeggenschap over de verblijfplaats van het kind.

Mede gebaseerd op informatie uit het onderzoek van het Centrum IKO heeft D66 een wetsvoorstel aangekondigd dat er toe moet leiden dat vaders bij erkenning automatisch ouderlijk gezag verkrijgen.


Dit is een stap verder dan de aanbevelingen van het Centrum IKO. Het Centrum IKO pleit voor een goede informatievoorziening aan ongehuwde ouders, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen hoe ze het gezag willen regelen over hun kind. Dat voorkomt situaties dat een ongehuwde ouder onbewust met lege handen komt te staan na een internationale kinderontvoering in de veronderstelling dat erkenning voldoende zou zijn voor de totstandkoming van ouderlijk gezag.


Drs. Suzanne Labadie, stafjurist

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais