SUMMIT Seminar: bescherming vermiste vluchtelingkinderen

SUMMIT Seminar: bescherming vermiste vluchtelingkinderen
Uit onderzoek blijkt dat meer dan vijftig procent van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen vermist raakt vanuit opvangcentra in de Europese Unie. Op 14 en 15 april 2016 heeft het SUMMIT training seminar plaatsgevonden met de presentatie van resultaten van het project ‘Safeguarding Unaccompanied Migrant Minors from going Missing by Identifying Best Practices and Training Actors on Interagency Cooperation (SUMMIT)’, gecoördineerd door Missing Children Europe. De resultaten van het project dienen als een inspiratiebron voor het opbouwen of verbeteren van processen om alleenstaande minderjarige vreemdelingen te beschermen op nationaal en lokaal niveau.

Kinderen verdwijnen, onder andere omdat procedures lang duren en omdat er een gebrek aan informatiewisseling tussen organisaties en rapportage, een gebrek aan samenwerking over de grenzen heen en een gebrek aan consistentie van procedures en follow up van zaken bestaat. Gesteld wordt dat een kind het vertrouwen moet hebben dat je er bent om te helpen, dat zij weten dat zij altijd kunnen terugkeren als zij weggelopen zijn en dat kinderen geïnterviewd moeten worden door mensen die hierin getraind zijn. Het risico tot vermissing dient te worden ingeschat. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen betreffen een bijzondere groep kinderen met een verschillende culture achtergrond. Het is belangrijk hun cultuur te kennen om hun handelen te kunnen begrijpen en vermissing te voorkomen. Hierover wordt gesproken in een workshop gegeven door Stichting Nidos.

Tevens worden praktische tips gegeven om zowel binnen een land als ook grensoverschrijdend meer samenwerking tussen organisaties tot stand te brengen. Het creëren van een database met informatie en de mogelijkheid tot het uitwisselen van deze informatie wordt genoemd. Standaard formulieren om te kunnen gebruiken binnen een organisatie zijn in een handboek met praktische tips opgenomen. Ook is over samenwerking gesproken in een workshop genaamd ‘Interservice protocols of cooperation: what, why, how’. Mogelijkheden die werden genoemd, zijn het verbeteren van communicatiekanalen, het ontwikkelen van een protocol binnen een land en het samenkomen van alle partners die hierbij behulpzaam kunnen zijn, het informeren en trainen van grensbewaking, scholen, gezondheidsinstanties en andere organisaties over dit onderwerp om bewustwording te creëren en het gebruik maken van het 116000 netwerk dat in Europa bestaat.
 

mr. Marije Meijer, stafjurist Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais