FJR studiedag 2 juni 2016: “De toegang tot het recht voor minderjarigen"

Zowel nationale als internationale ontwikkelingen hebben de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht doen besluiten een studiedag te organiseren over de toegang tot het recht voor minderjarigen. Is ons systeem van processuele onbekwaamheid nog steeds gewenst?

De aftrap vindt plaats door Coby de Graaf en dagvoorzitter Paul van Teeffelen in Breukelen. De studiedag bestaat uit ’s ochtends een plenair gedeelte met de sprekers: Lies Punselie (wetgevingsjurist bij Ministerie V&J), Gerrit Jan Pulles (advocaat/universitair docent UvA), Rein Odink (kinderrechter Rb Amsterdam) en Lieke Coenraad (hoogleraar VUA). De doorwerking van internationale regelgeving en het belang van de ‘General Comments’ hierbij, de formele en informele rechtsingang worden besproken. Zo ontbreekt het in de wet voor minderjarigen aan een algemene ingang bij beslissingen omtrent gezag. Een minderjarige kan wel een wijziging van een zorgregeling vragen. Indien echter een rechter zich al eens heeft uitgelaten over het gezag, kan de minderjarige in beginsel niet om rechterlijke interventie verzoeken. In hoeverre is een verdere versterking van de procespositie van de minderjarige wenselijk? In dit kader noemt Lieke Coenraad, Campbell’s vier typen belangen van minderjarigen: als persoon (universele mensenrechten), als jeugdige (autonomie), als toekomstige volwassene (ontwikkeling) en als kind (enerzijds bescherming, anderzijds kindperspectief).

De conclusie is dat we de bescherming als leidend paradigma (nog) meer dienen los te laten (kind niveau), de rechter nog beter moeten equiperen en nadere vorm moeten geven aan een multidisciplinaire samenwerking (niveau toekomstig volwassene). Met name op het gebied van autonomie (niveau jeugdige) valt nog veel winst te boeken. Zo kunnen we wellicht de minimum leeftijd laten vallen en is een zelfstandig appel tegen een ambtshalve beslissing na een informele rechtsingang mogelijk. Rein Odink vertelt dat de dag voorafgaand aan de studiedag een proef bij de Rechtbank Amsterdam van start is gegaan met het uitnodigen van kinderen vanaf 8 jaar voor een kindgesprek.  

’s Middags wordt het onderwerp nogmaals vanuit verschillende invalshoeken in vier workshops belicht door sprekers: Monique Fiege (senior rechter/kinderrechter Rb Rotterdam), Leo Hendriks (advocaat te Maastricht), Manuela Limbeek en Maria de Jongh-de Kruijff (docenten UL) en Adrianne van Rheenen (gedragswetenschapper RvdK).

e conclusie: een algemene rechtsingang voor minderjarigen is wenselijk.

mr. Marieke Putters, projectleider eWell

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais