IKO uit de praktijk: na drie jaar strijd nog steeds geen redelijke omgangsregeling

Na drie jaar en drie gewonnen rechtszaken heeft IKO-cliënt vader Conrad (47) nog steeds geen bevredigende omgangsregeling met zoon Menno (4). Sinds zijn relatie met de Braziliaanse moeder op de klippen liep is hij in constante zorg dat zij met z’n zoon de wijk zal nemen naar haar geboorteland en in voortdurend gevecht met haar om zijn zoon geregeld te zien en om fatsoenlijk te worden geïnformeerd over diens wel en wee.

Eerst moest de vader een teruggeleidingsprocedure starten, toen de moeder zonder hem erin te kennen met het zoontje naar Brazilië was vertrokken. Na haar terugkeer werd hem vrijwel alle contact met z’n zoon geweigerd en spande de moeder een procedure aan om als enige het ouderlijk gezag te verkrijgen. Toen de rechter daar tot in tweede instantie een stokje voor had gestoken moest de vader op zijn beurt naar de rechter voor een omgangsregeling. Een mediationtraject daarover sleept zich nu al een jaar voort, dus zal de rechter uiteindelijk toch weer de knoop moeten doorhakken.

Vader heeft al een vermogen aan advocaten uitgegeven en al zijn vakantiedagen gaan op aan zijn zaak, maar hij is vastbesloten door te zetten tot hij zijn doel heeft bereikt: zijn zoon eens in de twee weekenden bij zich te hebben en een behoorlijke communicatie met de moeder over haar reisplannen en over alles wat z’n zoon aangaat. Zijn ervaringen: “Je kunt nóg zo in je recht staan, maar dat betekent niet dat je je recht ook krijgt. Je moet ook niet te snel resultaat verwachten. Doe het stap voor stap, begin met aangifte doen, schakel alle instanties in en voer de druk geleidelijk op.”

(Ter bescherming van de privacy van betrokkenen zijn hun namen gefingeerd – red.)

Wim van Campen, regiomedewerker Centrum IKO

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais