Mr. Angela Mannaerts in Rome: Veel baat bij Europees netwerk van iko-advocaten

Mr. Angela Mannaerts in Rome: Veel baat bij Europees netwerk van iko-advocaten
Bij internationale kinderontvoeringen (iko’s) moet geregeld over de grenzen heen worden geprocedeerd. Daarom heeft het Centrum IKO aan de wieg gestaan van een Europees netwerk van in ikozaken gespecialiseerde advocaten, LEPCA. Binnen dit netwerk worden kennis en ervaring uitgewisseld en weet men elkaar te vinden bij grensoverschrijdende ontvoeringszaken. LEPCA-partner in Italië is Angela Mannaerts (52), de M van het Romeinse advocatenkantoor PMT. Al zes jaar heeft ons centrum nauwe banden met haar en vorig najaar hebben wij met haar kantoor een training verzorgd voor Italiaanse familierechtadvocaten. Redenen genoeg om haar te polsen.

Hoe bent u als Nederlandse advocaat in Italië beland?
Ik ben getrouwd met een Italiaan. Mijn man had zijn eigen ingenieursbureau in Rome en ik sprak Italiaans, waardoor het meer voor de hand lag dat ik van Amsterdam naar Rome zou verhuizen dan omgekeerd. Ik heb nooit spijt gehad van de beslissing van 17 jaar geleden: mijn praktijk is heel gevarieerd en het is aangenaam leven in Rome.

Hoe bent u tot uw specialisatie op internationale kinderontvoering gekomen?
Na mijn aankomst in Rome ben ik voor een groot Italiaans advocatenkantoor gaan werken, waar ik een internationale praktijk heb opgebouwd. Sindsdien werk ik ook samen met de Nederlandse ambassade in Rome, die regelmatig zaken naar mij doorverwijst, waaronder familierechtszaken. Tien jaar geleden heb ik met een aantal kantoorgenoten een eigen advocatenkantoor opgericht. Wij behartigen de belangen van buitenlandse privépersonen en bedrijven in Italië en de familierechtszaken behandel ik met mijn kantoorgenoot Paola Moreschini. Tegenwoordig werken wij ook samen met ambassades van andere landen in Rome. Ons kantoor telt dan ook advocaten van verschillende nationaliteiten. Ik heb bijvoorbeeld een Amerikaanse, Franse en Duitse kantoorgenoot en twee Italiaanse collega’s spreken vloeiend Spaans.

Hoe bent u met het LEPCA-netwerk in contact gekomen en hoe ervaart u het functioneren en de meerwaarde ervan?
Ongeveer zes jaar geleden werd ons vanuit het Centrum IKO gevraagd de Italiaanse partner van LEPCA te worden. Men vond mijn aanwezigheid in Italië als Nederlandse advocaat heel nuttig. Mijn indruk is dat het Centrum heel goed functioneert. Ik heb veel kennis en contacten opgedaan tijdens het eerste LEPCA-congres. Ik heb het LEPCA-netwerk als heel handig ervaren voor het vinden van betrouwbare iko-advocaten in het buitenland en mijn kantoor ontvangt ook zaken via IKO en het LEPCA-netwerk.

In het najaar van 2015 hebben twee van onze stafjuristen een ikotraining gegeven in Rome aan een gezelschap Italiaanse familierechtadvocaten. Hoe is deze training tot stand gekomen en hoe is ze door de deelnemers beleefd?
Mijn kantoorgenoot Paola Moreschini en ik hebben in maart 2015 het Centrum IKO bezocht en het idee voorgelegd samen een ikotraining te organiseren voor Italiaanse familierechtadvocaten. De cursus, gehouden op 26 oktober 2015 in Rome, was een groot succes. De presidenten van vier Italiaanse verenigingen van familierechtadvocaten waren aanwezig met veel van hun leden. De rechter, die verantwoordelijk is voor de Italiaanse Centrale Autoriteit, was er, evenals de vertegenwoordigster van de Italiaanse overheidsinstelling, die de belangen van kinderen behartigt, én een raadsheer van de Italiaanse Hoge Raad. Er waren er zelfs iko-advocaten uit Engeland, Duitsland en Mexico. Aangezien de deelnemers de cursus erg op prijs hebben gesteld, zouden wij graag met het Centrum IKO een vervolgcursus organiseren in Rome, met liefst meer vertegenwoordigers van de Italiaanse rechterlijke macht.

Wat zijn specifieke problemen waarmee een iko-advocatenpraktijk in Italië wordt geconfronteerd?
De lengte van de juridische procedures is een groot probleem. Bovendien komen alleen mensen met een jaarlijks inkomen tot € 9.000 in aanmerking voor door de Italiaanse overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is inclusief de inkomens van gezinsleden, dus er komt vrijwel niemand voor in aanmerking. Veel iko cliënten kunnen dan ook hun advocaat niet betalen, met als gevolg dat ons kantoor ook veel pro-deowerk doet. Verder is er in elke Italiaanse regio één kinderrechtbank bevoegd kinderontvoeringszaken te behandelen. Cliënten benaderen voor hun zaak vaak hun lokale advocaat, die lang niet altijd ervaring heeft met internationale kinderontvoeringszaken en die de buitenlandse taal ook vaak niet beheerst.

Wim van Campen, regiomedewerker Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais