Toetreding nieuwe landen tot de Haagse Verdragen

Wie beslist over de acceptatie van de toetreding van landen buiten de Europese Unie tot de Haagse verdragen, de lidstaten bij de verdragen zelf of de Europese Unie die namens de EU-lidstaten beslist?
Het Europese Hof in Luxemburg heeft op 7 oktober 2014 bepaald, dat de EU de bevoegdheid heeft namens de EU-lidstaten te beslissen over de aanvaarding van toetreding van staten. Het Hof heeft voorts in een adviesprocedure, gestart door de Europese Commissie, geoordeeld dat binnen de EU een interne bevoegdheid bestaat op het terrein van familierecht met grensoverschrijdende gevolgen. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag ziet toe op familierecht met grensoverschrijdende gevolgen. Het gehele verdrag moet dus worden geacht te zijn gedekt door de regels van de Unie. Om die reden is sprake van een exclusieve bevoegdheid van de EU met betrekking tot de inhoud van het Haags Verdrag van 1980. Dit betekent dat Nederland niet zelfstandig kan beslissen over de acceptatie van toetredende staten bij de Haagse Verdragen, maar daarvoor afhankelijk is van een EU-besluit.

De Europese Raad heeft nu positief beslist over de acceptatie van de toetreding tot de Haagse Verdragen van de Seychellen, de Russische Federatie, Albanië, Marokko en Armenië per 2 december 2015. Vanaf deze datum zijn deze landen dus verdragslanden van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) en is het HKOV van toepassing in het geval van een internationale kinderontvoering van Nederland naar deze staten. Op basis van het Verdrag kan dan een verzoek tot teruggeleiding worden ingediend.

Suzanne Labadie, jurist Centrum IKO

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais