Betere begeleiding voor ontvoerde kinderen

Het Centrum Internationale Kinderontvoering was onlangs aanwezig bij de promotie van mevrouw mr. G. (Geeske )Ruitenberg. Zij  promoveerde op het onderwerp internationale kinderontvoering.  Ruitenberg  heeft jarenlang onderzoek gedaan naar toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland in relatie tot het belang van het kind.  Op basis van een grootschalig  (internationaal) literatuur- en jurisprudentieonderzoek komt Ruitenberg tot de conclusie dat het verdrag bevordert dat ontvoerde kinderen terugkeren naar hun vertrouwde omgeving en dat het verdrag in die zin succesvol is. Tegelijkertijd merkt zij op dat er ook kinderen worden teruggestuurd terwijl dit in strijd is met hun individuele belang. Zij ziet daar ruimte voor verbetering. Ook is zij van mening dat Nederland een betere begeleiding zou moeten bieden voor ontvoerde kinderen, zowel kinderen die naar Nederland zijn ontvoerd als kinderen die na een ontvoering naar Nederland terugkeren. Ook het Centrum IKO heeft gesignaleerd dat de Nederlandse hulpverlening hierop nog niet voldoende is toegerust en pleit voor meer aandacht voor deze groepen kinderen. Mede in dat kader is het Centrum Internationale Kinderontvoering een internationaal onderzoek gestart naar de effecten van kinderontvoering op kinderen. Het Centrum IKO werkt hiertoe samen met onder meer Childfocus, MCE, CFPE,  en de Universiteit Antwerpen. De uitkomsten moeten bijdragen aan een betere zorg voor kinderen zowel tijdens als na de ontvoering.
Mathijs Storm, jurist Centrum IKO en crossborder-mediator Mediation Bureau

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais