Deelname Centrum IKO aan project EWELL ter verbetering van het welzijn van internationaal ontvoerde kinderen

Deelname Centrum IKO aan project EWELL ter verbetering van het welzijn van internationaal ontvoerde kinderen
Ieder jaar worden duizenden kinderen binnen de EU het slachtoffer van internationale kinderontvoering door een van hun ouders. Afgelopen januari is EWELL, het Europees onderzoeksproject, in Brussel voor twee jaar van start gegaan. Het doel van het onderzoek is ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (EWELL). Het project zal juridische professionals en beleidsmakers, die bij internationale kinderontvoeringszaken zijn betrokken, meer inzicht te geven in de psychologische effecten van een internationale kinderontvoering op kinderen. Er wordt gekeken welke factoren hun welzijn beïnvloeden. De resultaten zullen bijdragen aan een betere beoordeling van ‘het belang van het kind’. Centrum IKO werkt hiervoor samen met initiatiefnemer Child Focus, Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus en Missing Children Europe. Het project vloeit voort uit een door de Europese Commissie geplaatst verzoek om te komen tot projecten die bijdragen aan de correcte en consequente implementatie van de Brussel IIbis Verordening.

Om tot bovengenoemde resultaten te komen is het onderzoek onderverdeeld in vier fases, die zich richten op de situatie voor, tijdens en na de ontvoering. In de eerste fase vindt een kwantitatief onderzoek plaats door middel van het versturen van vragenlijsten aan ouders die betrokken zijn geweest bij internationale kinderontvoering van en naar verschillende EU-lidstaten. Doordat het onderzoek in zowel België, Nederland als Frankrijk wordt uitgevoerd, kunnen veel ouders worden benaderd. Dit en het feit dat vrijwel alle EU-lidstaten bij het onderzoek worden betrokken, maakt het project bijzonder. Wat het onderzoek met name uniek maakt, is de betrokkenheid van de kinderen zelf. In de tweede fase van het onderzoek kunnen de kinderen die slachtoffer zijn van internationale kinderontvoering, hun eigen mening geven. Dit kwalitatieve onderzoek vindt plaats door middel van interviews. In fase drie zal een juridisch onderzoek worden uitgevoerd naar het horen van kinderen in terugkeerprocedures in verschillende EU-lidstaten. Tenslotte beoogt fase vier, door middel van een conferentie, de resultaten, good practices en aanbevelingen te delen met juridische professionals en beleidmakers. Met het doel te komen tot een goede juridische samenwerking en een kindvriendelijk rechtssysteem.

Marieke Putters, onderzoeker project Ewell

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais