IKO internationaal belicht In Rome, Geneve en Japanse Centrale autoriteit in Hilversum

IKO internationaal belicht          In Rome, Geneve en Japanse Centrale autoriteit in Hilversum
Training LEPCA advocaten in Rome
De conferentie LEPCA in Den Haag in mei 2014 leidt nog steeds tot veel positiviteit en contacten tussen advocaten in heel Europa. Een mooi voorbeeld hiervan speelde zich op 26 oktober af in Rome. De Associate Partner van het Centrum IKO in LEPCA 1 en LEPCA 2, het advocatenkantoor Pontecorvi Mannaerts en Triboldi, organiseerde de eerste bijeenkomst voor advocaten in Italië geïnteresseerd in internationaal familierecht. Twee stafjuristen van het Centrum IKO, Martine Molendijk en Cristina Lazar, zijn naar Rome afgereisd om de eerste training te geven. Onderdelen van de training waren het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de relatie met Brussel IIbis en het horen van het kind. Daarnaast werd het Nederlandse model toegelicht met regiezitting en crossborder mediation. De bijeenkomst was druk bezocht en zeer enthousiast ontvangen.

Cristina Lazar en Martine Molendijk, juristen Centrum IKO


Presentatie Nederlands crossborder mediation model in Zwitserland
In Zwitserland is een presentatie gegeven over het Nederlandse mediation model  in kinderontvoeringszaken. Dit werd gepresenteerd door Mathijs Storm, stafjurist en cross border mediator van het Centrum IKO samen liason rechter internationale kinderbescherming mevr. Mr. Olland afgelopen najaar in Genève. Deze lezing werd gehouden op de internationale conferentie over het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, welke georganiseerd werd door Haagse conferentie voor internationale privaatrecht (HccH) en International Social Service (ISS).

De HccH is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van tal van internationale (familierechtelijke) verdragen zoals ook het kinderontvoeringsverdrag. ISS is een wereldwijd netwerk dat zich richt op grensoverschrijdende maatschappelijke dienstverlening. Tevens heeft Mathijs tijdens dit congres meerdaags deelgenomen aan ontwikkeling van een wereldwijd netwerk voor cross border familie mediators wereldwijd.

Mathijs Storm, jurist Centrum IKO en crossborder-mediator Mediation Bureau


Japanse Centrale autoriteit bezoekt Centrum IKO
Op 3 november 2015 heeft mw. C. Maekoya het Centrum IKO bezocht. Mw. Maekoya is werkzaam bij de Centrale autoriteit in Japan en wilde graag meer informatie over de wijze waarop Nederland omgaat met zaken van kinderontvoering en met name over de wijze hoe dit door crossborder mediation wordt opgelost.

Japan is sinds april 2014 partij bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Sinds dat moment zijn ongeveer 150 zaken gemeld. Het betreft vooral omgangszaken. Wellicht dat sommige kinderen al eerder zijn ontvoerd, maar dat de achtergebleven ouder hier pas melding van heeft gemaakt op het moment dat Japan partij werd bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De Centrale autoriteit in Japan behandelt alleen zaken welke vallen onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Martine Molendijk, werkzaam als jurist bij het Centrum IKO, heeft mw. Maekoya uitleg gegeven over het systeem in Nederland. Anders in Nederland is bijvoorbeeld dat de Centrale autoriteit zowel zaken die vallen onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag als ook zaken die hier niet onder vallen, behandelt. Ook heeft Martine uitleg gegeven over mediation als oplossing voor kinderontvoeringszaken in Nederland. Een belangrijke rol hierin speelt het Mediation Bureau, welke onderdeel uitmaakt van het Centrum IKO. In meerdere sessies met een juridische en een gedragswetenschappelijke mediator wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken over de verblijfplaats van het kind, de zorg voor het kind en over het contact van het kind met de ouder waar het niet verblijft.

Mw. Maekoya was erg blij met de verkregen info en ook het Centrum IKO voert deze gesprekken graag om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Marije Meijer, jurist stagiaire Centrum IKO

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais