Centrum IKO rondgeleid door Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Op 3 november 2015 is een groot aantal medewerkers van het Centrum IKO op werkbezoek geweest bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Zowel het Centrum IKO als ook de Koninklijke Marechaussee achten een wederzijdse samenwerking van zeer groot belang in de preventie van kinderontvoering. Het leren van en het sparren met elkaar over de aanpak van kinderontvoering stond dan ook centraal.

Het werkbezoek ving aan met een uitleg over de werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee. Zij hebben een grenspolitietaak, maar doen daarnaast ook aan bewaken en beveiligen, hebben internationale en militaire taken en treden informatie gestuurd op. Ook hebben zij op grond van de Schengen code de bevoegdheid om bij paspoortcontroles meer aandacht te besteden aan kinderen, hetgeen maakt dat zij een belangrijke rol spelen in de preventie van kinderontvoering. In dit kader werd aangegeven dat er geen wereldwijde afspraken zijn gemaakt tussen vliegmaatschappijen over alleenreizende kinderen of kinderen reizend met één ouder en dat onder andere op dit punt nog winst valt te behalen.

Na de uitleg over de werkzaamheden hebben wij een rondleiding gehad bij de doorlaatposten vertrek en aankomst op Schiphol. Daar hebben wij kunnen zien op welke wijze de Koninklijke Marechaussee de paspoorten controleert en veel vragen kunnen stellen over waar vooral op gelet wordt bij deze controle. De Koninklijke Marechaussee heeft hiervoor een indicatorenboek, hetgeen indicatoren bevat waarop gelet moet worden om bijvoorbeeld fraude met identiteitsbewijzen te herkennen. Er is gesproken over de mogelijkheid om ook zo’n soort profiel voor kinderontvoering te ontwikkelen.

Wij hebben veel geleerd van dit bezoek en een goede indruk kunnen krijgen van hoe de Koninklijke Marechaussee handelt in geval van alleenreizende ouders met kinderen en in geval van vermoedens van kinderontvoering. Dit helpt ons bij het geven van advies aan ouders en professionals. Wij kijken uit naar het vervolg van onze goede samenwerking in de toekomst!

Marije Meijer, stagiaire Centrum IKO

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais