De rechter spreekt: toeziende voogdij is geen gezag

In deze zaak is aan de rechter een verzoek tot teruggeleiding naar Suriname voorgelegd. De ouders en de minderjarigen waren woonachtig in Suriname. De ouders zijn nooit getrouwd geweest. Moeder heeft van rechtswege de voogdij. De vader is door de kantonrechter te Paramaribo benoemd tot toeziend voogd. Moeder is zonder toestemming van de vader met de minderjarigen naar Nederland verhuisd. De vraag is of de moeder die toestemming nodig had. Eenmaal in Nederland stuurt moeder vader een Whattsapp-bericht om hem over de verhuizing te informeren. Vader dient daarop zijn verzoek in bij de rechtbank Den Haag.

De rechter oordeelt dat het Surinaams familierechtelijke begrip “toeziend voogd” toeziet op verplichtingen van vermogensrechtelijke aard en geen zeggenschap geven over de woonplaats. Dat vader actief bij het leven van de kinderen betrokken is, maakt dit niet anders. Het had moeder gesierd als zij vader vooraf op de hoogte had gesteld van haar voornemen met de kinderen te verhuizen, maar zijn toestemming had zij niet nodig. De rechter wijst daarom vaders verzoek tot teruggeleiding af.

Aangezien kinderen dus geoorloofd naar Nederland zijn overgebracht is en de vaste verblijfplaats van de kinderen inmiddels in Noord-Brabant is, is de Rechtbank Den Haag niet bevoegd te oordelen over vaders subsidiaire verzoek om het hoofdverblijf van de kinderen bij hem vast te stellen. Dit verzoek is voor verdere behandeling doorverwezen.

Rechtbank Den Haag, 22-10-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13341

Suzanne Labadie, jurist Centrum IKO
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais