Training Jeugdbescherming en Jeugdwet voor de medewerkers

Een zeer leerzame training over Jeugdbescherming en de nieuwe Jeugdwet heeft mr. Paul Vlaardingerbroek op 22 september 2015 gegeven aan het Centrum IKO team. Dit in het kader van continue bijscholing van de medewerkers. De heer Vlaardingerbroek is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum IKO en professor familierecht aan de Universiteit van Tilburg.

Professor Vlaardingerbroek heeft uitgebreid de wijzigingen besproken, zoals de gronden voor de onder toezicht stelling (OTS), de beperking van het gezag, de snellere gezagsbeëindiging als geen verbetering te verwachten valt, de versterkte positie van de kinderrechter, de nieuwe rol van de burgemeester en de vragen van de juristen beantwoord. Hiermee zijn de medewerkers geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot de jeugdhulp. Enkele belangrijke punten uit de training met betrekking tot het werkveld internationale kinderontvoering zijn:
Bij uitspraken moet de rechter, bij een beslissing tot ingrijpen, rekening houden met de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit in het kader van artikel 8 EVRM.

Bij OTS:
-    Een OTS betekent een beperking van het gezag. Ouders moeten naar de gezinsvoogd luisteren, adviezen opvolgen en schriftelijke aanwijzingen volgen.
-    Een verhuizing naar het buitenland is niet bij wet verboden. Het is beter als ouders hun wens om naar het buitenland te verhuizen met de gezinsvoogd te overleggen.
-    De gezinsvoogd kan de ouders schriftelijke aanwijzingen geven met betrekking tot de opvoedingssituatie. De kinderrechter kan de aanwijzingen bekrachtigen.
-    Een gezinsvoogd kan ouders een verhuisverbod opleggen via een schriftelijke aanwijzing.
-    Als ouders met het kind zijn vertrokken, dan is het de taak van de gezinsvoogd om de zaak door te zetten naar vergelijkbare instanties in het buitenland.

Bij uit huis plaatsing (UHP):
-    Zijn het nog steeds de gezagsouders die moeten tekenen voor een nieuw paspoort;
-    Zijn het nog steeds de gezagsouders die toestemming voor vakantie moeten geven;
-    Hoeven de biologische, niet gezaghebbende ouders, niet geïnformeerd te worden over een vakantie;
-    Als een kind met een gezaghebbende ouder UHP geplaatst wordt bij de niet gezaghebbende ouder, dan blijft het gezag bij de gezaghebbende ouder en wordt de andere ouder pleegouder.
-    Een machtiging UHP moet binnen drie maanden geëffectueerd worden. Na effectuering hebben de gezaghebbende ouders geen zeggenschap meer over de woonplaats.
 

Suzanne Labadie
Jurist Centrum IKO

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais