Toezeggingen Teeven Algemeen Overleg Tweede Kamer 16 januari 2014

Op 7 april 2014 heeft staatssecretaris Teeven een brief gestuurd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg op 16 januari 2014.

Het Centrum IKO is positief over de inhoud van de brief (lees hier de brief).

De mogelijke toegang van de Koninklijke Marechaussee tot het gezagsregister wordt in april besproken. Het Centrum IKO pleit voor een online toegang die 24 uur per dag geraadpleegd kan worden. Dit voorkomt onnodig oponthoud bij de grens.

Verder wordt in ieder arrondissement een Officier van Justitie, die reeds belast is met internationale rechtshulp, opgeleid in de problematiek van internationale kinderontvoering.

De mogelijkheid dat één ouder de kinderen uitschrijft bij de Basis Registratie Personen van de gemeente blijft helaas nog steeds mogelijk. Een gemeente ambtenaar zou de bevoegdheid moeten krijgen om wanneer één ouder de kinderen uitschrijft en een kinderontvoering wordt vermoed de toestemming van de andere ouder te vragen.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais