Melden is ook een kerntaak, voortdurend werken aan verbetering

Preventiemaatregelen om een kinderontvoering te voorkomen. Preventie is een mooi woord maar wat houdt het in de praktijk in? Op echtscheidingsbeurzen staan of aan 16 miljoen Nederlanders een folder versturen waarin gewezen wordt op de werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag? Alles is mogelijk tenzij er geld is. Met de bescheiden middelen die het Centrum IKO jaarlijks krijgt van de belastingbetaler is het sappelen. Dus Tom Poes ‘verzin een list’. Ieder jaar maken we een inventarisatie van de opmerkingen van ouders en vertalen die in een 'to-do' lijstje met verbeterpunten voor de politici en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In 2013 waren dat:

 • Maatregel 1
  Zorg voor één gezagsregister waar de Marechaussee 24/7 toegang toe heeft. Zo kan aan de grens direct duidelijk worden of een alleenreizende ouder met een kind, geen gezag, volledig gezag of gedeeld gezag heeft over het kind en met toestemming van de andere gezaghebbende ouder uitreist (zie formulieren toestemming voor vakantie).
 • Maatregel 2
  Meer aandacht voor het uitschrijven van familieleden uit de gemeentelijke basis administratie door één lid van die familie. Dat geldt ook voor het uitschrijven van een kind van school. Ook in deze situaties is van belang dat de ouder die een kind uitschrijft kan aantonen dat er sprake is van eenhoofdig oftewel volledig gezag. Is dat niet het geval dan is de toestemming van de andere ouder noodzakelijk.
 • Maatregel 3
  Een bij de politie gemelde kinderontvoering moet altijd opgenomen worden. Niet de politieagent maar de Officier van Justitie bepaalt of tot vervolging of opsporing wordt overgegaan. De politie is terughoudend daar waar het gaat om civielrechtelijke conflicten tussen ouders en terecht. Toch zijn er situaties waar een signalering nodig is.
 • Maatregel 4
  Gestreefd wordt naar meer deskundigheid bij de Officieren van Justitie als het gaat om hun taak bij het voorkomen van een internationale kinderontvoeringen, het opsporen van een ontvoerende ouder waarvan de woonplaats onbekend is en de gedwongen teruggeleiding van kinderen na uitspraak een uitspraak van de rechter. Gestreefd wordt naar één contactofficier kinderontvoering per regio.

In een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met de staatssecretaris zijn vragen gesteld over de door het Centrum IKO voorgestelde maatregelen. De staatssecretaris heeft toezeggingen gedaan deze op te pakken. Lees hier het verslag van het Algemeen Overleg.

Alle genoemde maatregelen die zijn voorgesteld staan toegelicht in het jaarverslag.

Els Prins, directeur

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais