Landelijke dekking trauma psychologen

“Aan de toekomst werken, kan pas als het verleden enigszins tot rust is gekomen.” Dit was een van de adviezen die de 116000 Hulplijn voor ouders van vermiste kinderen kreeg van een traumapsycholoog bij traumabehandeling. De 116000 Hulplijn kan nu een landelijke dekking bieden van trauma psychologen, dankzij een ontwikkelde en verstuurde enquête aan BIG geregistreerde psychologen.

De hulpvraag van een ouder was om op korte termijn professionele psychologische onder-steuning te krijgen na de vermissing van zijn kind. De 116000 Hulplijn heeft psychologen benaderd, die op korte termijn wilden en konden begeleiden bij deze en mogelijk ande-re vermissingen. In de regio zijn psychologen, aangesloten bij de EMDR vereniging, telefo-nisch benaderd om zorgvuldig te screenen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en dit is een succesvolle behandelmethode bij traumaverwerking gebleken. Het aantal psychologen dat op korte termijn beschikbaar is en professioneel wil en kan begeleiden is kleiner dan verwacht. De 116000 Hulplijn heeft daarom een enquête voor BIG geregistreerde EMDR psychologen gemaakt en deze aan hun verstuurd, zodat zij een goede landelijke dekking kunnen bieden aan ouders en kinderen. Een familie systeemtherapeut met trauma behandelingservaring blijkt het meest behulpzaam in deze situatie. Er zijn adressen van verschillende psychologen aan vader aangereikt, die op korte termijn konden begeleiden.

De 116000 Hulplijn voor vermiste kinderen in Nederland is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering en is in 2007 opgericht. 116000 is een Europees noodnummer dat in 29 landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. De 116000 Hulplijn in Nederland krijgt voornamelijk te maken met weglopers en ouderlijke ontvoeringen. Dagelijks, bij nood 24 uur per dag, zijn de medewerkers bereikbaar voor allerhande vragen over vermissing. Welke mogelijkheden kan ik nog benutten om mijn kind terug te vinden? Wat moet ik doen met de belastingdienst nu mijn kind vermist is? Hoe regel ik een rechtsvermoeden van overlijden? Vragen waar de 116000 Hulplijn bij helpt, zodat een ouder er niet alleen voor staat.

Mireille Pronk, begeleider 116000 en dreigingen IKO

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais