Jaarverslag 2013 gaat digitaal

5734 contacten in 2013, 1143 meer dan in 2012. Achter ieder getal hoort een ouder, kind, een oma of een professionele dienstverlener. Wat zeggen cijfers aan subsidieverleners anders dan het aantal handelingen die medewerkers in een organisatie verrichten. Het Centrum IKO verwacht dat het veel zegt want iedere situatie betekent verdriet en emotie. In het jaarverslag 2013 dat dit jaar alleen digitaal uitkomt staan al die cijfers weer op een rij. Mocht u geïnteresseerd zijn, raadpleeg www.kinderontvoering.org.

In totaal hebben de juristen in 2013, 5734 mensen gesproken of gemaild. Van de 3370 voorgelegde situaties waren er 1273 direct gerelateerd aan een internationale kinderontvoering. Dat is vijf keer zoveel als in 2007. Bekijk hier alle cijfers op een rij.

Er zijn complexe zaken en louter adviesvragen. Van alle vragen zijn de 780 meest complexe zaken nader beschreven in het jaarverslag. Er zijn 1167 kinderen betrokken in al die zaken. Daarvan zijn 271 kinderen zonder medeweten van de andere ouder meegenomen.

Van de 174 gemelde ontvoeringen zijn er 108 naar het buitenland en 66 naar Nederland. Het percentage moeders die de kinderen meenemen ligt al jaren rond de 70%. Ja, er komen ook kinderen terug. In 2013 waren dat er 24. In een kinderontvoering zijn er geen helden. Het slachtoffer is altijd het kind dat tussen twee vuren levend een eigen identiteit moet zien te vinden. Het probleem is al zo oud als de mensheid. Des te meer belangrijk om mensen en kinderen te helpen om er samen uit te komen. Een dankbare taak, die dankzij de positieve reacties van ouders iedere dag met veel passie wordt uitgevoerd.

Els Prins, directeur

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais