Rechter spreekt: "Ouders dienen mee te werken aan cross border mediation"

Rechter spreekt: Mediation op vrijwillige basis? Hof Arnhem-Leeuwarden legt ouders op om mee te werken aan cross border mediation.


Ouders hebben een kind waar moeder het eenhoofdig gezag over heeft. In eerste instantie verzoekt vader bij de rechtbank om vervangende toestemming gezamenlijk gezag. De recht-bank bepaalt dat beide ouders gezamenlijk gezag toekomt en zij stelt een omgangsregeling vast.
Moeder is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep. Zij verzoekt om schorsing uitvoer-baarheidsverklaring van gezag en omgang.
Het hof stelt moeder in het ongelijk. Moeder heeft geen gehoor gegeven aan eerdere verbod van de rechter om met het kind naar Aruba te verhuizen. Het hof vindt het gepast de moeder op te dragen schriftelijk mee te delen welke omgangsregeling (frequentie, duur en plaats) tussen kind en vader voor haar aanvaardbaar is gezien haar verblijf op Aruba en het verblijf van vader in Nederland.
Desgevraagd verklaren ouders bereid te zijn tot mediation. Hof legt op dat de ouders binnen twee weken contact moeten opnemen met het Mediation Bureau van Centrum IKO.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:11

Maartje Schulte, jurist en LEPCA project manager

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais