Rechter spreekt: “Teruggeleiding zo nodig met sterke arm”

Uitgangspunt is dat moeder op 31 augustus 2012 alléén met het gezag over de minderjarige was bekleed. Niet is gebleken dat moeder toestemming heeft gegeven voor de overbrenging van het kind naar Nederland. Anders dan vader gaat de rechtbank uit van de onmiddellijke werking van de Turkse gezagsbeslissing, nu vaststaat dat op het moment van achterhouding geen hoger beroep tegen die beslissing is ingesteld, die de onmiddellijke werking ervan zou schorsen.
Het beroep van vader op de weigeringsgronden faalt.

Ouders hebben een kind. Moeder en kind zijn woonachtig in Turkije. De Turkse rechtbank heeft de echtscheiding uitgesproken en een omgangsregeling vastgesteld. Op 31 augustus 2012 heeft vader het kind meegenomen naar Nederland. Moeder heeft een verzoekschrift bij de Nederlandse rechtbank ingediend. Zij heeft verzocht om onmiddellijke terugkeer van de minderjarige naar Turkije. Zowel Nederland als Turkije zijn partij bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV).

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais