Verdieping kennis, ervaring en samenwerking 116000 Hulplijn

De 116000 hulplijn kreeg de vraag van achterblijvers van vermissingen om goede psychologische ondersteuning specifiek bij vermissingen. De afgelopen maanden is er geïnvesteerd om een landelijk netwerk van goede psychologen te realiseren. Er zijn onder andere contacten gelegd met PsyQ, een landelijke organisatie met 2e lijns psychologen, die o.a. traumabehandeling verzorgen. PsyQ Hilversum is gekomen om de hulplijn te adviseren over trauma diagnosticeren en de behandeling daarvan, zodat wij goed kunnen doorverwijzen naar professionele psychologen.

Er is flink geïnvesteerd in kennis, ervaring en samenwerking voor de 116000 hulplijn. Kennisvergaring over de juridische afwikkeling bij vermissingen, waaronder ook erfrecht, trauma diagnosticeren en – behandeling was zeer waardevol. Er waren gesprekken met ouders van vermiste kinderen om hun behoeften nog beter in kaart te krijgen tijdens een vermissing. Er zijn werkbezoeken geweest naar Polen, Italië en vanuit Cyprus en het congres van International Commission on Missing Persons (ICMP) is bezocht.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais