Wilt u ons steunen? Uw gift is aftrekbaar en successierechtvrij

In iedere komende nieuwsbrief wordt inzicht gegeven in de activiteiten die we voor kinderen en ouders opzetten. Het Kid & Family support programma is het eerstvolgende project waar we geld voor vragen. Het ontwikkelen van specifieke ondersteuning aan ouders en kinderen na terugkeer is een van die vele initiatieven die we graag verwezenlijken. Steunt u ons dan kan dat door geld over te maken op NL09INGB0000 208020 ten name van het Centrum Internationale Kinderontvoering, Hilversum. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan kinderen en hun ouders.


Ik praat liever niet over de kosten voor het in stand houden van het Centrum IKO maar nu moet het toch even. We komen geld tekort. Door een enorme toename van het aantal telefonische en digitale contacten, van een kleine 2000 in 2007 naar ruim 6000 in 2013, zijn de kosten voor het in stand houden van het Centrum IKO gestegen. De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is niet minder dan voorheen maar stijgt niet evenredig mee. Reden om donateurs te gaan werven in 2014. Stichting Centrum IKO is een algemeen nut beogende instelling en heeft een ANBI verklaring. Dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat u successie rechtvrij kunt schenken als u stichting Centrum IKO opneemt in uw testament. Deze maand kunt u een donatie doen om nog van de aftrek over 2013 te profiteren via NL09INGB0000 208020.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais