Balans: Cijfers trimester toenemend aantal inkomende zaken

Iedere vier maanden maakt het Centrum IKO een rapportage. Deze rapportage is een weergave van alle nieuwe zaken die bij het Centrum IKO zijn binnengekomen in de periode van mei t/m augustus 2013.

Uit de rapportage blijkt dat er over de genoemde periode ruim 50 meer ouders waren met vragen over het reizen met hun kinderen zonder de andere, gezaghebbende, ouder. Een toename van 42 % ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Dit is een actueel onderwerp waar het Centrum IKO samen met de Marechaussee veel aandacht aan besteedt.

Zowel particulieren als professionals kunnen contact opnemen met het Centrum IKO en de 116000 Hulplijn. Deze zaken worden zorgvuldig geregistreerd met inachtneming van de privacywetgeving. Onderscheid wordt gemaakt tussen een eerstelijns- en een tweedelijnszaak. Een eerstelijnszaak betreft een hulpvraag van een professional zoals een advocaat, politie of een instantie zoals Jeugdzorg. Ouders hebben vaak langdurige begeleiding nodig, dit zijn tweedelijnszaken.

Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais