Family support

Ter ondersteuning van kinderen en ouders biedt het Mediation Bureau Crossborder Family Support aan. Crossborder Family Support is een dienstverlening wat zich onder andere richt op:

 

- Het bieden van nazorg aan het kind dat te maken heeft (gehad) met internationale kinderontvoering (bijvoorbeeld traumabehandeling);

- Het begeleiden van contactherstel tussen ouder en kind hetgeen op een langere termijn mogelijk resulteert in een internationale omgangsregeling;

- Het begeleiden van een ontmoeting tussen buitenlandse ouder en kind.

 

Verzoeken tot Crossborder Family Support worden gecoördineerd door het Mediation Bureau, waarbij ouders en kinderen worden doorverwezen naar deskundige hulpverleners voor een adequate en juiste begeleiding/behandeling.
English Espagnol Francais