Crossborder mediation

Crossborder mediation is een vrijwillige procedure die ouders de mogelijkheid biedt om, ondersteund door twee ervaren crossborder mediators, overeenstemming te bereiken. Zij worden door de beide mediators geholpen om de geschillen in kaart te brengen. Uitgangspunt is om oplossingen te bedenken die recht doen aan het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn. 

Een van de doelstellingen van mediation is om een lange juridische strijd tussen ouders te voorkomen. Indien er reeds een gerechtelijke procedure (tot teruggeleiding) aanhangig is gemaakt, biedt het Mediation Bureau de garantie dat de voortgang van deze procedure niet wordt geschaad of vertraagd, maar loopt ernaast. 

Indien de mediation niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen ouders zich tot de rechtbank wenden om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Deelname aan de mediation heeft geen invloed op de mogelijkheid van ouders om een juridische procedure op te starten of te vervolgen.

Onderzoek wijst uit dat afspraken gemaakt tijdens mediation beter worden gedragen en nageleefd, aangezien ouders zelf tot een oplossing van hun conflict zijn gekomen. Ook bevordert het de toekomstige relatie tussen ouders, zodat conflicten en een potentieel trauma voor het kind en de familie als geheel erdoor beperkt worden. Ten slotte is mediation veelal goedkoper en sneller.

English Espagnol Francais