eWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Het welzijn van kinderen verbeteren, daar maakt het Centrum IKO zich al jaren sterk voor. Het Centrum IKO neemt deel aan het Europees project ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL). Het doel van het project is het welzijn verbeteren van kinderen die zijn achtergehouden in of meegenomen naar een ander land door een van hun ouders. Dit doel willen we bereiken door middel van een goede juridische samenwerking en een kindvriendelijk rechtssysteem. Centrum IKO werkt hiervoor samen met initiatiefnemer Child Focus (België), Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk) en Missing Children Europe. (Lees verder)

Ieder jaar worden ongeveer 1800 kinderen binnen de EU door een van hun ouders meegenomen over de grens of achtergehouden, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Afgelopen januari is het Europees onderzoeksproject in Brussel voor twee jaar van start gegaan. Het doel van het onderzoek is ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ (eWELL). Het project zal juridische professionals en beleidsmakers, die bij deze internationale zaken zijn betrokken, meer inzicht geven in de psychologische effecten van een dergelijke meename dan wel achterhouding op kinderen. Er wordt gekeken welke factoren hun welzijn beïnvloeden. De resultaten zullen bijdragen aan een betere beoordeling van ‘het belang van het kind’. Het project vloeit voort uit een door de Europese Commissie geplaatst verzoek om te komen tot projecten die bijdragen aan de correcte en consequente implementatie van de Brussel IIbis Verordening.

Om tot bovengenoemde resultaten te komen is het onderzoek onderverdeeld in vier fases, die zich richten op de situatie voor, tijdens en na de achterhouding dan wel meename van het kind. In de eerste fase vindt een kwantitatief onderzoek plaats door middel van het versturen van vragenlijsten aan ouders die betrokken zijn geweest bij een internationale kindermeename dan wel een achterhouding. Doordat het onderzoek in zowel België, Nederland als Frankrijk wordt uitgevoerd, kunnen veel ouders worden benaderd. Dit en het feit dat vrijwel alle EU-lidstaten bij het onderzoek worden betrokken, maakt het project bijzonder. Wat het onderzoek met name uniek maakt, is de betrokkenheid van de kinderen zelf. In de tweede fase van het onderzoek kunnen de kinderen die slachtoffer zijn van een dergelijke meename of achterhouding, hun eigen mening geven. Dit kwalitatieve onderzoek vindt plaats door middel van interviews. In fase drie zal een juridisch onderzoek worden uitgevoerd naar het horen van kinderen in terugkeerprocedures in verschillende EU-lidstaten. Tenslotte beoogt fase vier, door middel van een conferentie, de resultaten, good practices en aanbevelingen te delen met juridische professionals en beleidmakers. Het doel is te komen tot een goede juridische samenwerking, een kindvriendelijk rechtssysteem en daarmee het welzijn van de kinderen te verbeteren.

Marieke Putters, onderzoeker project eWELL

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais