Disclaimer

Het Centrum IKO is uiterst zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Om de kwaliteit te waarborgen kan de inhoud van de website zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ook is het Centrum IKO uiterst zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare informatie aan cliënten per telefoon of mail. Indien de cliënt onvolledige of onjuiste informatie deelt, kan het advies mogelijk ook onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie op deze website, alsmede aan het advies per mail of telefoon, kunnen geen rechten worden ontleend. Het Centrum IKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige informatie.

Op deze website kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen. Het Centrum IKO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt om van onze diensten gebruik te maken. De inhoud mag niet worden aangewend voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Centrum IKO.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais