Begeleiding

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) zijn juristen werkzaam. Zij bieden actueel advies, begeleiding, voorlichting en mediation aan ouders, overige betrokkenen en aan degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met een (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO geeft algemene informatie over zaken die met internationale kinderontvoering te maken hebben en specifieke informatie en advies gericht op uw persoonlijke situatie. Deze informatie is onpartijdig.

Het C
entrum IKO geeft begeleiding via e-mail en telefonisch. Wij denken graag persoonlijk met u mee. Bij een (mogelijk dreigende) kinderontvoering spelen veel factoren een rol. Het is wellicht prettig de situatie telefonisch te bespreken. De nuances in het verhaal en het specifiek toegespitste advies krijgen meer ruimte in een telefonisch gesprek. Het Centrum IKO belt terug als de ouder of professional daar prijs op stelt om te horen hoe de adviezen hebben gewerkt en of er nog aanvullende vragen zijn.

Alle contacten, zoals telefoongesprekken en alle correspondentie, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het Centrum IKO is gebonden aan privacy wetgeving. Het Centrum IKO treedt niet op als procesvertegenwoordiger of advocaat. Wel kunnen wij u adviseren, begeleiden, voorlichten waaronder indien nodig doorverwijzen naar een advocaat of bemiddelaar.

Neemt u hiervoor contact met ons op.

Het Centrum IKO heeft in 2009 het Mediation Bureau opgericht, in samenspraak met de Raad voor Rechtspraak en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Mediation Bureau biedt crossborder mediation aan. Een crossborder mediation wordt begeleid door twee mediators, een gedragswetenschappelijke en een jurist mediator. De organisatie is in handen van de coördinator van het Mediation Bureau. Zie voor meer informatie de website van het Mediation Bureau.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais