Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

Toestemming nodig van instelling of van de gezaghebbende ouder(s)

Indien een instelling de voogdij heeft over een minderjarig kind en u reist met uw pleegkind naar het buitenland, dient u aan te tonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling.

Is uw pleegkind vrijwillig geplaatst? Dan is voor het reizen met uw pleegkind toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de tekenbevoegde van de instelling die de voogdij heeft of de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en deze ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere pleegkinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Documenten die u meeneemt:

  • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde van de instelling of de gezaghebbende ouder(s) die toestemming geeft (geven) ter verificatie van de handtekening.
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens
  • Eventueel recent uittreksel gezagsregister.
  • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang.

NB: Sommige gemeenten verstrekken ook een (internationaal) uittreksel BRP van het kind met daarop vermeld de ouder- én gezagsgegevens. Indien dit mogelijk is, hoeft u alleen dit uittreksel mee te nemen en kunt u (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister/uitspraak van de rechter achterwege laten. 


Advies op maat

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u overleggen met uw pleegzorgbegeleider. Ook kunt u contact opnemen voor advies op maat en aanvullende documenten met het Centrum Internationale Kinderontvoering Telefoonnummer 088-8009000.


Het Centrum IKO vindt het belangrijk dat u met de kinderen, met toestemming van de andere ouder met gezag, een prettige vlucht en vakantie hebt.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais