Toestemming Voor Vakantie

Hieronder vindt u uitgebreid uitleg over het toestemmingsformulier, over de vraag of u toestemming voor een reis met een minderjarige naar het buitenland nodig heeft en eventueel welke aanvullende formulieren u kunt meenemen.

Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)*
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder(-s) met gezag/ voogd die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
 • Eventueel aanvullende documenten, zie verwijzer hieronder voor uw specifieke situatie.
* Om het formulier op te slaan met uw gegevens, dient u het eerst te openen met Adobe Reader. (Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is bijgewerkt op 02-02-2017.)


Verwijzer toestemming en aanvullende documenten


Klik hier                                                                 Klik hier                                                                Klik hier

 
Zie het stroomschema "U gaat met een minderjarig kind op reis naar het buitenland"voor advies over aanvullende documenten naast het toestemmingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemming gever(-s). NB.Op het toestemmingsformulier hoeft in dit geval geen begeleider ingevuld te worden. Dat vak kunt u doorstrepen.

Algemeen advies

Het aantonen van de toestemming is vormvrij, dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoe u de toestemming wilt aantonen. Het toestemmingsformulier meenemen is niet verplicht, het is een advies. Het toestemmingsformulier is een hulpmiddel.
U mag dit formulier aanpassen, indien nodig. Bijvoorbeeld een alleen reizende minderjarige zonder begeleider hoeft geen begeleider in te vullen. Dat vak kunt u doorstrepen.
 • Vul een formulier in als u naar het buitenland reist, ongeacht of dit per vliegtuig, per auto of per boot is;
 • Vul voor elk kind een eigen formulier in;
 • Laat een kopie van de toestemming bij de toestemminggever achter.
 • Ga op tijd naar de luchthaven en zorg dat de toestemminggever ten tijde van vertrek telefonisch bereikbaar is;
 • Informeer bij het consulaat/ de ambassade van het land waar u naar toe reist of deze buitenlandse autoriteiten nog aanvullende voorwaarden stellen voor het reizen met een minderjarige.
Noot: Indien kinderbeschermingsmaatregelen van toepassing zijn, zoals OTS met een schriftelijke aanwijzing of een UHP, dan kunnen aanvullende documenten van toepassing zijn. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met het Centrum IKO 088-8009000.

Documenten aanvragen

 • Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor het kind met oudergegegevens vraagt u aan bij de gemeente waar het kind woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) voor een volwassene vraagt u aan bij de gemeente waar de volwassene woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
 • Een uittreksel van het gezagsregister kunt u aanvragen bij elke rechtbank. Dit uittreksel is kosteloos

Achtergrond

Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt op grond van de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de reis naar het buitenland. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

Veelgestelde vragen toestemming vakantie

Zie onze FAQ.

Advies op maat

Is uw reissituatie niet genoemd? Zijn er andere onduidelijkheden? Voor advies op maat voor uw specifieke situatie en aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering telefoonnummer 088-8009000.

Het Centrum IKO wenst u een fijne vakantie

Het Centrum IKO vindt het belangrijk dat u met de kinderen, met toestemming van de andere ouder met gezag, een prettige vlucht en vakantie heeft.

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais