Toestemming Voor Vakantie

Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. De Koninklijke Marechaussee controleert bij een grensovergang wat de gezagssituatie is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s). Toestemming van de gezaghebbende ouder(s) kan worden aangetoond met behulp van het toestemmingsformulier. Het toestemmingsformulier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels:

Klik hier voor het formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland'.
Klik hier voor het formulier 'Authorisation form for travelling abroad with a minor'.

Een kopie van het paspoort/de ID-kaart/het rijbewijs van de toestemminggever(s) kan worden bijgevoegd en dient ter verificatie van de handtekening(en) op het toestemmingsformulier.

Tenslotte kunnen aanvullende documenten behulpzaam zijn bij een eventuele controle om de gezagssituatie aan te tonen.

Welke aanvullende documenten heb ik nodig om de gezagssituatie aan te tonen?
Ouders met gezamenlijk gezag
Ouder met eenhoofdig gezag
Ouder zonder gezag
Ouder overleden
Met andere volwassene(n) op reis
Kind reist alleen
Reizen en kinderbeschermingsmaatregelen

Meer informatie over (gezamenlijk/eenhoofdig) gezag en erkenning vindt u hier.

Overig advies
  • Ga op tijd naar de luchthaven;
  • Zorg dat de toestemminggever(s) telefonisch bereikbaar is/zijn tijdens de heen- en terugreis;
  • Neem een Engelstalig toestemmingsformulier mee, zodat het ook in het buitenland gelezen kan worden;
  • Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naar toe reist of deze buitenlandse autoriteiten aanvullende voorwaarden stellen voor het reizen met een minderjarige;
  • Vul voor elk kind een eigen formulier in;
  • Vul een formulier in als u naar het buitenland reist, ongeacht of dit per vliegtuig, auto of boot is;
  • Laat een kopie van het formulier bij de toestemminggever achter.

Veelgestelde vragen

Zie onze FAQ.

Advies op maat
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Vindt u geen antwoord op uw vraag in onze FAQ? Voor advies op maat over uw specifieke situatie of over aanvullende documenten kunt u contact opnemen met het Centrum IKO.

Het Centrum IKO wenst u een fijne vakantie!

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais