Internationale Omgang

Een omgangsregeling op afstand met uw kind is mogelijk, maar het is belangrijk goede afspraken te maken met de andere ouder. Een internationale omgang betekent dat uw kind in het buitenland woont en u in Nederland, of uw kind in Nederland en u in het buitenland. Hieronder vindt u de verschillende manieren om omgang aan te vragen. Uiteindelijk dienen ouders samen de internationale omgangsregeling goed te laten verlopen.

Wat kunt u doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een internationale omgangsregeling aan te vragen.

1. Onderlinge regeling
U kunt contact opnemen met de andere ouder van uw kind en proberen samen tot een omgangsregeling te komen. Als dat niet lukt, kunt u overwegen of u de hulp van een vriend of een familielid wilt inroepen om u hierbij te helpen. Een andere optie voor een onderlinge regeling is crossborder mediation. U kunt contact opnemen met het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering om een internationale omgangsregeling via crossborder mediation te coördineren. Mediation is vrijwillig, dus de andere ouder kan niet gedwongen worden tot mediation.

2. Verzoek tot internationale omgangsregeling via de Centrale autoriteit
U kunt een verzoek tot internationale omgangsregeling indienen bij de Centrale autoriteit op grond van artikel 21 van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Dit kan voor kinderen onder de 16 jaar. De Centrale autoriteiten werken samen en kunnen  behulpzaam zijn bij de vrijwillige totstandkoming van een omgangsregeling. . Ouders worden bevorderd om samen tot een regeling te komen, eventueel met behulp van crossborder mediation.

  • LET OP! Indien u een verzoek tot internationale omgangsregeling indient bij de Centrale autoriteit dan kan uw eventueel later ingediende verzoek tot teruggeleiding worden afgewezen, omdat u met een verzoek tot internationale omgang impliciet berust in de wijziging van de gewone verblijfplaats van het kind in het buitenland.


Procedure Verdragsland
De landen die aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben een Centrale autoriteit aangesteld. De Nederlandse Centrale autoriteit stuurt het verzoek door naar de Centrale autoriteit van het land waar het kind zich bevindt. Deze Centrale autoriteit tracht de verblijfplaats van het kind vast te stellen. De Centrale autoriteiten proberen eerst tot een vrijwillige totstandkoming van een internationale omgangsregeling te komen. Indien dit niet slaagt, kan de ouder die de omgangsregeling wenst, een verzoek tot internationale omgang indienen bij de rechter in het land waar het kind verblijft. De ouder dient hiervoor een advocaat in de arm te nemen. Het Centrum IKO kan u contactgegevens van familierecht advocaten in het betreffende land geven.

Procedure Niet-Verdragsland
De landen die niet aangesloten zijn bij een van de internationale verdragen hebben geen Centrale autoriteit. De Nederlandse Centrale autoriteit registreert de zaak en stuurt het door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de Nederlandse ambassade/consulaat in het betreffende land. Zij probeert langs diplomatieke weg een oplossing te vinden en/of u op weg te helpen in het betreffende land.

De Nederlandse Centrale autoriteit heeft geen invloed op de procesregels van het buitenland. Wel heeft zij het recht op informatie over de procedure. Indien de procedure lang duurt, dan kan zij informatie opvragen over de procedure. De Nederlandse Centrale autoriteit kan geen invloed uitoefenen op de procedure.

Het aanvraagformulier voor een internationale omgangsregeling vindt u hier.

 

  • LET OP! Indien u een verzoek tot internationale omgangsregeling indient bij de Centrale autoriteit dan kan uw eventueel later ingediende verzoek tot teruggeleiding worden afgewezen, omdat u met een verzoek tot internationale omgang impliciet berust in de wijziging van de gewone verblijfplaats van het kind in het buitenland.

3. Rechterlijke procedure starten in het buitenland
U kunt een gerechtelijke procedure starten voor een internationale omgangsregeling in het land waar het kind naartoe is gebracht. De procedure wordt gevoerd op basis van het recht geldend in dat land. U dient hiervoor een advocaat in het betreffende land in de arm te nemen, het Centrum IKO kan u verwijzen naar gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen bij de procedure en u uitleg geven over Europese rechtsbijstand. Als u besluit zelf rechtstreeks een procedure te starten voor een internationale omgangsregeling in het land waar uw kind zich bevindt, dan wordt het verzoek tot internationale omgangsregeling (in principe) niet (meer) in behandeling genomen door de Centrale autoriteit.


NB: Niet nagekomen internationale omgangsregeling

Als er reeds een internationale omgangsregeling is, maar deze wordt niet nagekomen door de andere ouder, kan (in principe) geen verzoek (meer) bij de Centrale autoriteit ingediend worden. U moet zelf een advocaat in de arm nemen in het land waar het kind verblijft en via een procedure vragen om naleving van de internationale omgangsregeling. Het Centrum IKO kan u ook voor deze procedure verwijzen naar gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen bij de procedure en u uitleg geven over Europese rechtsbijstand.

Als u vragen heeft over uw situatie neem dan contact met ons op.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais