Publicaties

Het Centrum IKO werkt in de praktijk dagelijks met het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Daarom hebben de juristen van het Centrum IKO onderdelen geschreven van de boeken ‘Commentaar Relatierecht’ en ‘Commentaar Jeugdrecht’ (uitgeverij SDU),die zijn bedoeld voor professionals. In deze uitgebreide boeken is commentaar geschreven op het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering met recente ontwikkelingen en jurisprudentie.

Bij publicaties kunt u de jaarverslagen vinden van het Centrum IKO, nieuwsbrieven en persberichten.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais