Lesprogramma

Lesprogramma Kinderontvoering

De 116000 Hulplijn heeft, samen met Tumult, een lesprogramma ontwikkeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Een interactieve lesmethode over internationale gezinnen, internationale kinderontvoering en de terugkeer van een ontvoerd kind in de klas zijn onderdelen in het online lesprogramma.

 

Het programma is ontwikkeld op www.spons.nl/kinderontvoering. Spons is een website, waar docenten leerpaden kunnen downloaden en gebruiken. Er zijn drie onderdelen in het leerpad. Het eerste onderdeel is bedoeld voor de docenten. Ze kunnen de theorie en input gebruiken in hun les. Een docent kan hier behoefte aan hebben, zo blijkt uit gesprek met een docent waarvan een kind is teruggekeerd in de klas. Daarnaast zijn er twee onderdelen met opdrachten voor de kinderen. Een voor het primair onderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. De opdrachten bestaan uit liedjes, gesprekken met de kinderen en tips voor gesprekken met kinderen die bang zijn dat ze niet terugkomen na de vakantie.

 

Ieder jaar worden 150 kinderen ontvoerd, zijn vele ouders bang dat hun wordt meegenomen en keren kinderen terug nadat zij ontvoerd zijn geweest. Al deze schoolklassen hebben hiermee te maken. Een docent kan met dit programma op een toegankelijke en speelse manier de klas voorbereiden op de terugkomst van een ontvoerd kind, met de kinderen praten over angst, maar vooral de mooie kanten van een gemengd gezin bespreken. Twee Nederlandse ouders uit Friesland en Gelderland kunnen net zo gemengd zijn als een Spaanse moeder en Griekse vader. Met dit lesprogramma kunnen kinderen hun eigen stamboom uitzoeken en de stamboom van ons gemengde Koningshuis!

 

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais