Informatie

Informatie

Hieronder treft u relevante informatie aan met betrekking tot internationale kinderontvoering.


Overzicht advocaten

Op zoek naar een geschikte advocaat? Meer informatie...


Erkenning en gezag

Erkenning en gezag voor Nederland en het buitenland. Meer informatie...


Politie

Informatie over wat de politie voor u kan betekenen met betrekking tot internationale kinderontvoering. Meer informatie...


Rechtsbijstand

Rechtsbijstand in Nederland en rechtsbijstand binnen de Europese Unie. Meer informatie...


Paspoort

Zaken met betrekking tot het paspoort. Meer informatie...


Samenwonen in het buitenland

Samenwonen in het buitenland en de rechtsregels waarmee u te maken kunt krijgen. Meer informatie...


Brussel II Bis Verordening

De Brussel IIBis Verordening. Meer informatie...


Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais