Praktische gidsen Centrum IKO

Praktische gids internationale kinderontvoering

Het Centrum IKO heeft drie praktische gidsen met informatie over internationale kinderontvoering uitgebracht. Eén gids is speciaal voor jongeren. In de andere gidsen kunnen ouders of andere betrokkenen lezen wat gedaan kan worden om een kinderontvoering te voorkomen. Tevens wat er gedaan kan worden als een kind is meegenomen naar een ander land of na een vakantie niet is teruggebracht.
Persbericht 25 februari 2009

 

Praktische gids IKO – Preventie

Deze preventiegids geeft praktische adviezen aan mensen die te maken krijgen met een dreigende kinderontvoering door een ouder naar een ander land.
Er wordt uitleg gegeven over de rechtsregels die van toepassing zijn en er worden verschillende maatregelen besproken die kunnen dienen als preventie voor een internationale kinderontvoering. Deze maatregelen worden in een stappenplan besproken. Verder worden de organisaties die een rol kunnen spelen bij een internationale kinderontvoering besproken.
Praktische gids internationale kinderontvoering - Preventie

 

Praktische gids IKO - Hoe te handelen bij een internationale kinderontvoering

Deze gids geeft praktische adviezen aan ouders waarvan een kind is meegenomen naar een ander land of na vakantie niet meer is teruggebracht.
Er wordt uitleg gegeven over de rechtsregels die van toepassing zijn en er worden stappen besproken die een ouder kan nemen om te proberen het kind weer terug te laten keren naar Nederland. De stappen die een ouder kan nemen, worden uitvoerig besproken. Verder worden de organisaties die een rol kunnen spelen bij een internationale kinderontvoering besproken.
Praktische gids - Hoe te handelen bij een internationale kinderontvoering

 

Praktische gids IKO – Uitgave voor jongeren

In deze gids kan je als jongere lezen wat er gebeurt wanneer een van je ouders je meeneemt naar het buitenland zonder dat daarover tussen jouw vader en jouw moeder een afspraak is gemaakt. Je kunt ook lezen wat jij kan doen om het te voorkomen. Verder wordt uitgelegd wat voor rechten jij hebt en hoe jij jouw ouders kan laten weten wat jij wilt.
Elke situatie is anders. Aangeraden wordt om voor een persoonlijk advies contact op te nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Praktische gids internationale kinderontvoering - Jongeren

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais