Talen

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Español

Inwerkingtreding gewijzigde Uitvoeringswet

Op dinsdag 8 november 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 32 358 betreffende internationale kinderontvoering aanvaard.
Het wetsvoorstel is in het Staatsblad geplaatst. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2012 in werking.

De nieuwe Uitvoeringswet kent een aantal wijzigingen. Hier treft u een nadere toelichting aan over de vier wijzigingen en het overgangsrecht.

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member