Talen

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Español

Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

Op 1 mei 2011 treedt het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 ( hierna: HKBV 1996) in werking voor Nederland. Op 31 januari 2011 heeft  Nederland dit verdrag geratificeerd. Het verdrag treedt in werking voor het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de BES-eilanden en voor Curaçao. Zie de website van de Haagse Conferentie: www.hcch.net

Samen met de Verordening Brussel II bis is uitgangspunt van het HKBV 1996 dat in internationale zaken van ouderlijke verantwoordelijkheid de autoriteiten van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft bevoegd zijn. In het HKBV 1996 komt de nadruk te liggen op de internationale samenwerking van de bij kinderbescherming betrokken autoriteiten.

Het nieuwe verdrag is een belangrijke aanvulling op het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 en het Haags Adoptieverdrag 1993. De verdragsregels gaan deel uitmaken van de codificatie van het Nederlandse Internationaal Privaatrecht.

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member