Persbericht Kinderontvoeringen en dreigingen gestegen

Persbericht Kinderontvoeringen en dreigingen gestegen

PERSBERICHT                               

Hilversum, 08 mei 2017

 

Kinderontvoeringen en dreigingen gestegen

 

In 2016 zijn in totaal 251 ontvoerde kinderen gemeld bij het Centrum IKO. Dat zijn 14 kinderen meer dan in 2015. In 2016 waren 443 kinderen betrokken bij een dreiging, 68 meer kinderen dan in 2015. In 2015 rapporteerde het Centrum IKO nog een lichte daling in het aantal internationale kinderontvoeringen. Deze trend heeft zich niet doorgezet, integendeel: in 2016 is het aantal ontvoeringen en dreigingen fors gestegen.

 

Deze cijfers geven niet het hele beeld. Internationale kinderontvoering blijft in de taboesfeer. De omgeving reageert vaak negatief als de buitenlandse partner na het stuklopen van de relatie met de kinderen vertrekt. “We hadden je toch gewaarschuwd.”, wordt er dan gezegd. De andere ouder blijft achter met de schaamte. Eenmaal over de grens komt de helft van de ontvoerde kinderen niet meer terug. Dit is stil leed. Daarom blijft het Centrum IKO inzetten op preventie. Wij ondersteunen ouders en professionals bij het oplossen van problemen, maar veel liever helpen we ze problemen te voorkomen.

 

Opvallende feiten uit het jaarverslag:

  • Het aantal contacten om advies met ouders en professionals steeg explosief van 6000 in 2015 naar ruim 9600 in 2016, een toename van 60%.
  • De top 5 van landen waar kinderen naar toe zijn ontvoerd zijn, wordt aangevoerd door Turkije, gevolgd door België, Duitsland, Polen en op een gedeelde vijfde plaats de Verenigde Staten, Rusland en Spanje.
  • De meeste meldingen van kinderontvoeringen kwamen uit de provincie Zuid Holland, gevolgd door Noord Holland en Noord Brabant.
  • In 70% van de zaken is de vrouw de ontvoerder.
  • Meer dan de helft van de ontvoerde kinderen is zeer jong, onder de zes jaar oud.Het jongste ontvoerde kind was slechts twee maanden oud.
  • In 2016 heeft het Mediation Bureau 34 verzoeken tot crossborder mediation behandeld ten opzicht van 29 verzoeken in 2015.
  • Ter gelegenheid van het tienjarige van het Centrum IKO is het eerste kinderboek over internationale kinderontvoering “Over de grens” uitgegeven en een animatiefilm ontwikkeld.

 

Vanaf 2017 komt oud- Kinderombudsman de heer Marc Dullaert met zijn kennis over en zijn inzet voor kinderrechten de Raad van Toezicht versterken. De Directie en de Raad van Toezicht van het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn verheugd over zijn toetreding.

 

Voor een volledig rapport over alle ontwikkelingen in 2016 verwijzen wij u naar ons zojuist gepubliceerde jaarverslag.

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais