Languages

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Español

Informatie

BLIK - jaarverslag 2012

Het Bureau Liasonrechter Internationale Kinderbescherming heeft haar jaarverslag gepubliceerd. Het is enkel voor profesionals en eigen gebruik. Hier treft u het verslag aan.

Verslag advocatenbijeenkomst 20 november 2012

Op 20 november 2012 heeft weer een advocatenbijeenkomst plaatsgevonden. Mevrouw mr. Pauline Montanus heeft een beschouwing gehouden over het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989). Daarnaast hebben de heer mr. Cees van Leeuven en mevrouw mr. Pauline Montanus gesproken over de rol van de bijzonder curator in kinderontvoeringszaken. Het verslag van de bijeenkomst tref u hier aan.

Nieuwsbrief Centrum IKO december 2012

Hier treft u de nieuwsbrief van het Centrum IKO aan.

Interessante Curaçaose uitspraak

Mevrouw mr. Spee van het kantoor Van Arkel & Van den Boom heeft een interessante uitspraak aangeleverd. In deze kwestie verklaarde de rechter in Den Haag zich onbevoegd. De rechter op Curacao beval teruggeleiding na een overbrenging. Hier treft u de uitspraak aan.

Nieuwsbrief Centrum IKO mei 2012

Hier treft u de nieuwsbrief aan welke het Centrum IKO heeft verzonden aan haar buitenlandse contacten.

Verslag advocatenbijeenkomst 8 mei 2012

Het Centrum IKO heeft op 8 mei jl. wederom een bijeenkomst voor advocaten georganiseerd. Het was wederom een leerzame en inspiratievolle bijeenkomst. Het verslag van de bijeenkomst tref u hier aan.

BLIK - jaarverslag 2011

Het Bureau Liasonrechter Internationale Kinderbescherming heeft haar jaarverslag gepubliceerd. Het is enkel voor profesionals en eigen gebruik. Hier treft u het verslag aan.

Kosten cross border mediation 2012

De kosten van de mediation bedragen maximaal € 1390,- per persoon (incl. BTW, locatiekosten en reiskosten van de mediators) uitgaande van een volledige mediationsessie van maximaal 9 uur, voorbereiding en afronding van 3 uur en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.
In deze bijlage treft u verdere informatie aan over de kosten van de mediation en de maatstaven die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert bij de beoordeling van de aanvraag van een toevoeging.

Brief van de Raad voor Rechtsbijstand

Bijgaande brief is gericht aan advocaten die gespecialiseerd zijn in internationale kinderontvoeringszaken. Het Centrum IKO stuurt na overleg met de RVR deze brief om alle IKO advocaten. Het inschrijfformulier is bestemd voor advocaten die op toevoeging werkzaam zijn of dat in de toekomst wensen te gaan doen. De regels omtrent de voorwaarden waaronder de aanvraag wordt toegekend is reeds eerder verzonden (zie brief d.d. 14 februari 2012 + Staatscourant). De brief gaat vergezeld van een inschrijfformulier.

De rol van de IKO-advocaat en overige actualiteiten bij het Centrum IKO

Een van de wijzigingen die de nieuwe Uitvoeringswet met zich meebrengt, is het feit dat de Centrale autoriteit niet langer de achtergebleven ouder vertegenwoordigt. In bijgaande brief van Els Prins, directeur van het Centrum IKO, treft u een nadere uitleg over deze rol aan en wat de gevolgen precies zijn. Ook komen de laatste ontwikkelingen van het Centrum IKO aan de orde.Voorts bevat de brief twee bijlagen, te weten de Staatscourant en de brief van IPCAS.

Nieuwsbrief Centrum IKO november 2011

Hier treft de nieuwsbrief welke het Centrum IKO heeft verzonden aan haar buitenlandse contacten.

The International Child Abduction Database van de HCCH

De Haagse Conferentie heeft een database (INCADAT) die toegang biedt tot belangrijke jurisprudentie op het gebied van internationale kinderontvoering. De jurisprudentie heeft zowel betrekking op het Haags Kinderontvoeringsverdrag alswel andere uitspraken die zien op internationale kinderontvoering waar het Verdrag niet van toepassing op is. Klik hier voor de website.

Verslag advocatenbijeenkomst 6 september 2011

Het Centrum IKO heeft in september jl. wederom een bijeenkomst voor advocaten georganiseerd. Het verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan.

Graag maken wij u er op attent dat de Eerste Kamer dinsdag 8 november 2011 het wetsvoorstel 32 358 betreffende internationale kinderontvoering heeft aanvaard.

Het wetsvoorstel zal binnenkort in het Staatsblad worden geplaatst. De nieuwe wet zal per 1 januari 2012 in werking treden.

Advies Internationaal Juridisch Instituut in het kader van Brussel II bis

Mevrouw mr. J. Mulder heeft recentelijk deze interessante notitie aangeleverd. Het betreft hier een zaak waar het Internationaal Juridisch Instituut een advies in heeft gegeven. Lees hier het advies.

Notitie betreffende weigeringsgrond artikel 13 lid 2 HKOV

Deze notitie is aangeleverd door mevrouw mr. W. van der Stroom-Willemsen van het kantoor SmeetsGijbels te Rotterdam en behandelt artikel 13 lid 2 van het HKOV. Lees hier de notitie.

Artikel kinderontvoering in FJR

In de FJR van maart 2008 verscheen het artikel: ‘Het belang van het kind onbemind in kinderontvoeringszaken Hoge Raad’. Dit artikel is mede geschreven door een oud-collega van het Centrum IKO. Lees hier het artikel.

Artikel in tijdschrift “Relatierecht en Praktijk”

In het tijdschrift “Relatierecht en Praktijk” (nummer 1, jaargang 1, april 2010, Sdu Uitgever b.v.) hebben medewerkers van het Centrum Internationale Kinderontvoering een artikel gepubliceerd. Het artikel gaat over de toekomstige rol van de Centrale autoriteit. Lees hier het artikel.

De inhoud van de IKO kenniskring is beschermd. Log in of registreer een nieuwe gebruikersnaam.


 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
More info

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member