Talen

  • Nederlands
  • Français
  • Español

Uitvoeringswet Kinderontvoeringsverdragen

De Uitvoeringswet regelt de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en het Europees Kinderontvoeringsverdrag. De Uitvoeringswet regelt alleen de behandeling van verzoeken die betrekking hebben op kinderen die naar Nederland zijn ontvoerd. Dit zijn inkomende zaken.
Ook regelt de Uitvoeringswet de gevallen van internationale kinderontvoering die niet door een verdrag worden beheerst. Deze inkomende verzoeken vanuit een Niet-Verdragsland behandelt de Centrale autoriteit op grond van de Uitvoeringswet. Dit houdt in dat de Centrale autoriteit deze verzoeken volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag behandelt.

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member